Eerste Kok van België - reglement

GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW

Reglement van de wedstrijd voor de titel van

"EERSTE KOK VAN BELGIE 2018"

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor Middenstand bij wet van 13 mei 2009

Art. 1

In het kader van haar activiteiten organiseert de “Club Prosper Montagné vzw” de nationale wedstrijd voor de titel van

"EERSTE KOK VAN BELGIE 2018"

Deze wedstrijd is officieel erkend door het Ministerie van Middenstand als meesterschapswedstrijd volgens de wet van 13 mei 2009.

Art. 2

De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de keuken, die hun activiteiten uitoefenen op Belgisch grondgebied, ofwel als zelfstandige behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, ofwel al tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

Art.3

Om deel te nemen moeten de kandidaten een dossier indienen met volgende documenten:

1. Het recept en het economaat voor 10 personen voor de bereiding van een HOOFDGERECHT:

Eigentijdse versie van zeetong "Normande"
Tenminste 3 ingrediënten van de "klassieke versie" moeten in de moderne versie terug te vinden zijn!

Dit recept zal ook door het leescomité gebruikt worden bij de selectie van de kandidaten.

2. Het recept en het economaat voor 10 personen voor het VOORGERECHT:

 

Groenten en een kippenei met granen en/of zaden als garnituur
Het is geen verplicht vegetarisch gerecht, bv het gebruik van kip.... of andere is toegestaan.

3. Het recept en het economaat voor 10 personen voor de bereiding van een DESSERT:

Koffie, melk chocolade "Vietnam" Belcolade, citrusvruchten.

Deze recepten, die duidelijk en precies moeten zijn, zullen gaan over een creatie of persoonlijke interpretatie, een vernieuwende werkwijze,….

Zij zullen getypt zijn in een Word-document, formaat A4, zonder hoofding of vermelding van afzender, één exemplaar in het Nederlands en één exemplaar in het Frans.

4. Een blad met de volledige coördinaten van de deelnemer (naam, adres, telefoon, e-mail, enz.), de beroepsloopbaan, op papier naar keuze en bijgevoegd in dezelfde omslag.

5. Een pasfoto.

6. Indien de kandidaat zich laat bijstaan door een coach (zie Art 5): de naam van de coach.

Om geldig deel te nemen moet het VOLLEDIG dossier per e-mail gestuurd worden naar

concours [at] club-prosper-montagne [dot] be,

of onder gewone omslag, geadresseerd aan

Secretariaat van Club Prosper Montagné Residentie De Veste Komvest 34 8000 Brugge,

Het dossier moet aankomen voor 15 juni 2017. (De verzenddatum van de e-mail of de poststempel geldt als bewijs).

Bij ontvangst van het dossier zal het secretariaat aan de kandidaat een ontvangstmeldig sturen, de dossierstukken een volgnummer geven en de lijst van de deelnemers geheim houden tot na de officiële lezing door het leescomité.

Art. 4

Het recept bestemd voor de selectie zal gelezen en beoordeeld worden door een leescomité bestaande uit beroepsmensen. Dit comité, dat zijn beslissing zal verantwoorden, zal aan de voorzitter de 5 recepten meedelen die weerhouden zijn voor de finale. De voorzitter zal de nummers van de weerhouden kandidaten meedelen aan het secretariaat dat hen zal uitnodigen voor de 5 finalisten.

Art. 5

De finale zal plaats vinden op maandag 2 oktober 2017.

De kandidaten moeten bereiden:

- het recept van ZEETONG dat als basis gediend heeft voor de selectie.

- de recepten van de GROENTEN en het NAGERECHT op basis van de recepten en economaat, bezorgd bij de selectie.

Elke kandidaat mag zich tijdens de voorbereidingen, voorafgaand aan de finale, laten bijstaan door een coach naar keuze, eventueel door een van de gewezen winnaars.

Elke kandidaat mag zich laten bijstaan door een commis naar keuze. De commis mag niet ouder zijn dan de kandidaat.

Zowel kandidaat als commis moeten, tijdens de wedstrijd, de door de wet voorziene beroepskledij dragen:

  • Koksvest
  • Koksbroek
  • Koksmuts of bandana of kapje
  • Voorschoot
  • Veiligheidsschoenen
  • Handschoenen, indien nodig

Art. 6

De dag van de finale worden de vijf finalisten verwacht om 06.00u ’s morgens in de lokalen van Hotel en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 te 8000 Brugge.

Lottrekking bepaalt de volgorde van de kandidaten. De eerste kandidaat start om 06.45u. De andere volgen om de 20 minuten. Elke kandidaat heeft maximaal 6 uur de tijd: 4 uur om het gerecht groenten door te geven, 1.30 uur later moet het gerecht zeetong doorgegeven worden en nog 30 minuten later het nagerecht.

Elke vertraging wordt negatief beoordeeld.

Art. 7

Alle bereidingen worden gedresseerd op 10 borden: 7 voor de degustatie jury, 2 voor de technische jury en 1 modelbord. De kandidaten mogen hun eigen borden meebrengen, welke ook de kleur of vorm is, maar zonder merk of kenteken , zodat de kandidaat niet kan geïdentificeerd worden.

Om alle betwistingen te vermijden zal de kandidaat alle producten meebrengen, nodig voor het bereiden van de drie gerechten. Alle bereidingen, met uitzondering van de basisfonds, zullen ter plaatse gerealiseerd worden, ook de versieringen of garnituren die dienen voor de presentatie. Hierop zal strikt worden toegezien.

Art. 8

De heer Angelo Rosseel is ambassadeur van de wedstrijd “Eerste Kok van België 2018” en in die hoedanigheid is hij President van de hieronder vermelde jury’s.

Het uitgevoerde werk wordt beoordeeld en gewaardeerd door een jury, verdeeld over vier groepen:

- een technische jury in de keuken, bestaande uit vakmensen, met als voorzitter de Provoost-generaal.

- Een degustatiejury voor het voorgerecht. Zij werkt geïsoleerd van de kandidaten en de keuken. Deze jury is samengesteld uit personaliteiten uit de gastronomie en de gespecialiseerde pers en een afgevaardigde van de Minister van Middenstand.

- Een degustatiejury voor het hoofdgerecht. Zij werkt geïsoleerd van de kandidaten en de keuken. Deze jury is samengesteld uit personaliteiten uit de gastronomie en de gespecialiseerde pers en een afgevaardigde van de Minister van Middenstand.

- Een degustatiejury die zal oordelen over het dessert. Zij bestaat uit deskundigen uit de gastronomie en patisserie.

Art. 9

De resultaten worden bekend gemaakt rond 15u00.

De officiële prijsuitreiking vindt ’s avonds plaats op het banket van de Voorzitter. Alle finalisten en hun partner worden uitgenodigd door de Club.

Art. 10

De winnende finalist zal de titel dragen van:

"EERSTE KOK VAN BELGIE 2018"

Hij ontvangt, naast verschillende waardevolle prijzen, de beker van de Club Prosper Montagné.

De overige deelnemers worden:

"FINALIST VAN DE WESTRIJD EERSTE KOK VAN BELGIE 2018"

Art.11

Indien geen enkele finalist een voldoende resultaat behaalt, kan de jury beslissen om de titel niet toe te kennen. In dat geval krijgt de best geklasseerde kandidaat een diploma van verdienste.

Art.12

Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder reserve, schikken naar dit reglement.

Art. 13

De Gastronomische Club Prosper Montagné behoudt zich het recht voor om de volledig tekst van de ingezonden recepten te publiceren, met de naam van de auteur. De Club behoudt het volledige eigendomsrecht over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de wedstrijd betrekking hebben.

Art. 14

De winnaar zal aanvaarden om zij/haar medewerking te verlenen aan acties van de Club zelf of in samenwerking met haar partners organiseert (televisie, media, reportages, promotionele aanwezigheid, enz.), in wederzijds belang en met de eerbiediging van beide partijen.

                                               ©1952-2016 • Club Prosper Montagné

Comments