Eerste Maître d'hôtel van België - reglement

GASTRONOMISCHE CLUB PROSPER MONTAGNE VZW

Reglement van de wedstrijd voor de titel van

"EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2018"

Officiële meesterschapswedstrijd erkend door de minister bevoegd voor
Middenstand bij wet van 13 mei 2009

Art. 1

In het kader van haar activiteiten organiseert de
“Gastronomische Club Prosper Montagné vzw” de nationale wedstrijd voor de titel van

"EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2018"

Deze wedstrijd is officieel erkend door het Ministerie van Middenstand als meesterschapswedstrijd volgens de wet van 13 mei 2009.

Art. 2

De wedstrijd staat open voor alle professionelen van de service, die hun activiteiten uitoefenen op Belgisch grondgebied, ofwel als zelfstandige behoorlijk ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in regel met hun fiscale en sociale verplichtingen, ofwel als tewerkgestelde in een kleine of middelgrote commerciële of ambachtelijke onderneming eveneens ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen en in regel met de fiscale en sociale verplichtingen.

Art. 3

Vereiste kennis:
Omgang met gasten: Onthaal, klantvriendelijke en kwalitatieve bediening.
Menukennis, allergenen, basis kennis van de gerechten.
Zaaltechnieken: Mise en place van de zaal
Bereidingen, versnijdingen, fileren, flamberen.
De Belgische en buitenlandse kazen.
Serveren van kaas- en/of nagerechtenchariot of buffet.
Dranken: druivensoorten, wijnsoorten van Europa, de bekendste wijngaarden en wijnen uit de hele wereld.
De Belgische en buitenlandse likeuren en sterke dranken.
Het gebruikelijke aanbod van dranken (bieren, koffie, thee, …) in restaurants.
Wijnkaart, harmonie van wijnen en gerechten.
Vaardigheden: Stressbestendig, probleemoplossend, flexibel, initiatief, verantwoordelijkheid, orde, voorkomen, één vreemde taal (Engels of Nederlands voor de Franstaligen, Frans of Engels voor de Nederlandssprekenden).

Art. 4

De wedstrijd verloopt in drie fasen: één: schriftelijke selectieproef, twee: mondelinge selectie, drie: de finale.
De selectieproef bestaat uit een vragenlijst die samen met het officiële inschrijvingsformulier ingevuld dient te worden.

Voor het mondelinge worden de kandidaten persoonlijk uitgenodigd per email.

Om deel te nemen moeten de kandidaten een dossier indienen met volgende documenten:

  1. Het inschrijvingsformulier.
  2. Een blad met de volledige coördinaten van de deelnemer (naam, adres, telefoon, e-mail, enz.), de beroepsloopbaan, op papier naar keuze en bijgevoegd in dezelfde omslag.
  3. Een pasfoto
  4. De ingevulde vragenlijst voor de selectie.

Om geldig deel te nemen moet het VOLLEDIG dossier per e-mail gestuurd worden naar:

concours [at] club-prosper-montagne [dot] be

of onder gewone gesloten omslag, geadresseerd aan:

Secretariaat van Club Prosper Montagné, Residentie De Veste, Komvest 34, 8000 Brugge

Het dossier moet aankomen voor 15 mei 2017

Bij ontvangst van het dossier zal het secretariaat aan de kandidaat een ontvangstmelding sturen, de dossierstukken een volgnummer geven en de lijst van de deelnemers geheim houden tot na de officiële lezing door het leescomité.

Nadien worden alle kandidaten persoonlijk uitgenodigd voor de mondelinge proef op
18 juni 2017 in Restaurant Sea Grill te Brussel.

Art. 5

De vragenlijst voor de selectie zal gelezen en beoordeeld worden door een leescomité bestaande uit beroepsmensen. Dit comité, dat zijn beslissing zal verantwoorden, zal de Voorzitter de 5 vragenlijsten meedelen die weerhouden zijn voor de finale. De Voorzitter zal de nummers van de weerhouden kandidaten meedelen aan het secretariaat dat hen zal uitnodigen voor de finale.

Art. 6

De finale zal plaatsvinden op maandag 2 oktober 2017 om 8:30 uur in de hoeve Cortvriendt, Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 te Brugge.

Tijdens de finale mag de kandidaat zijn/haar eigen commis laten meewerken bij de opgelegde proeven.

De finale is openbaar. De kandidaten dienen zich in werkkledij aan te bieden. De finale zal enkel bestaan uit praktische en mondelinge proeven.

Voor het eindresultaat tellen alleen de proefresultaten van de finale. Enkel in het geval van een gedeelde eerste plaats wordt er rekening gehouden met de punten van de schriftelijke vragenlijst en de mondelinge verdediging om de winnaar aan te duiden.

Art. 7

De heer Fabrice D’Hulster, zaaldirecteur van Restaurant Sea Grill is ambassadeur van de wedstrijd “Eerste Maître d’ Hotel van België 2018” en in die hoedanigheid is hij President van de hieronder vermelde jury.

De jury wordt samengesteld uit bekende personen uit de restaurant- en hotelsector, de wijnbouw, het onderwijs en de vakpers.

De jury beslist eigenmachtig in elke fase van de wedstrijd. Tegen haar beslissingen kan geen beroep aangetekend worden. De jury kan beslissen geen winnaar aan te duiden als het niveau van de kandidaten ontoereikend blijkt. In dat geval krijgt de best geklasseerde kandidaat een diploma van verdienste.

Art. 8

De resultaten worden bekend gemaakt rond 15:00 uur.

De officiële prijsuitreiking vindt ’s avonds plaats op het banket van de Voorzitter.
Alle finalisten en hun partner worden uitgenodigd door de Club.

Art. 9

De winnende finalist zal de titel dragen van:

"EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2018"

Hij ontvangt, naast verschillende waardevolle prijzen, de beker van de Gastronomische Club Prosper Montagné.

De overige deelnemers worden:

"FINALIST VAN DE WESTRIJD EERSTE MAÎTRE D’HÔTEL VAN BELGIE 2018"

Art.10

Door deel te nemen bevestigen de kandidaten dat zij zich, zonder reserve, schikken naar dit reglement.

Art. 11

De Gastronomische Club Prosper Montagné behoudt het volledige eigendomsrecht over alle beelden, bewegend of statisch, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de wedstrijd betrekking hebben.

Art. 12

De winnaar zal aanvaarden om zijn/haar medewerking te verlenen aan acties die de Gastronomische Club Prosper Montagné zelf of in samenwerking met haar partners organiseert (televisie, media, reportages, promotionele aanwezigheid, enz.), in wederzijds belang en met de eerbiediging van beide partijen.

SCHIFTINGSVRAGEN

1. De allergenen:

GERECHT

N°s van de ALLERGENEN

Makreel – ceviche – komkommer – avocado

 

Zeebrugse garnalen – karnemelk – gierst

 

Tongschar – zeeuwse mossel - venkel wildpluk

 

Wilde eend – biet – jonge ui – mirabel

 

Pastei van haas – chutney

 

Sint Jacobsmossel – biet – hazelnoot

 

Canadese kreeft – pasta – vanille

 

Kalfszwzerikken – structuren van ui – Wostyn mosterd

 

Risotto – zeekat – broodkorstjes

 

Zeebarbeel – strandkrabbenjus - crème van artisjok – courgettebloem

 

Vacherin mont d’Or – Pouligny - Stilton

 

Chocolade – kumquat - olijfolie

 

Flensjes “ Comedie Française”

 

Cannelées de Bordeaux

 

  

 2. Duidt de juiste volgorde van bediening aan. Een tafel met 8 officiële personen

 

 

Volgorde cijfer

A

Willy De Clercq,   Minister van Staat

 

B

Jonkheer Christian de la Kethulle de Ryhove

 

C

Rabbijn Moshe Feinstein

 

D

Emile Baron Braun

 

E

Cayetana Fitz-James Stuart y Silva- hertogin van Alva

 

F

Eugène-Georges-Isidore-Léon de Barsy, emeritus hoogleraar van de 'Université Libre de Bruxelles'

 

G

Maria Desmedt , gastvrouw

 

H

Adrien baron de la Kethulle de Ryhove

 

3. Een menukaart in het Nederlands en één in de Franse taal. Verbetert de fouten ?

Gambero rosso, coutea de mer, marinade de mini tomates, coullis de cresson

Gambero rosso, zwaardshede, gemarineerde minni tomaten, waterkerskoulis

 

Foie d’oie et gelee a la truffe de vaucluse

Ganzelever met gelei van truffle uit de vaucluse

 

Salade parmentiere de homard de la mer du nord au truffe noires

Salade van noordzeekreeft met zwarte tuffle en aardapelen

 

Homard Breton,flan de cury rouge et corrail,émulsion cocco et kafir

Bretoense kreeft,rode cury en coraal flan, kokkos en kafir emulsie. 

 

Langoustine de Gulvinec cuite sur gallet flambée au whiskey Auchentoshan,
champignon de Saumur,crème de chataigne

Langoustine van Gulvinec op kiezelsteen gebakken met Auchentoschan whiskey,
Saumur paddestoel, kastanjeroom

 

Noix de saint-jacques et foei gras poêle, chicons confiets, sauce cannele.

Gebakken sint-jakobnoot en ganzelever, gekonfijt witloof, kanneelsaus.

 

Sole de nos cotes, huitres, caviaar Ossetra, crème de laitue de mer

Zeetong van onze kunst, oesters, Ossetra kaviaar, romige zeesla

 

Riz de veau croustillant, bletes au pigment d'Espelette, Parmiggiano Reggiano

Knapperig kalfszwezzerik, snijbiet met Espelette pepper, Parmiggiano Reggiano

 

Selle d'agneau, trévise tardive, croquettes aux ollives et citron

Lamzadel, raddichi « Rossi di Treviso », krokketten van olijven en citron

 

Turbot, chou pommé, jus des arêtes au vin rouige

Tarbot, sluiskool, saus van de graten en rode wijn

 

Soufle au citron vert, graniter au parfum de mojiito.

Limoen souflé met parfum van mojiito

 

Pampelmousse, estragon, sorbet Champagne rosé

Pomppelmoes, dragon, rosé Champagne sorbet

 

Al onze prijzen zijn Service & TVA nclus

Tous nos prix sont BTW & Service inbegrepen

 De kandidaten moeten de fouten aanduiden en ervoor zorgen dat er geen anomalieën in het menu voorkomen. De kaart moet klaar zijn voor druk.

 

4. De GINS zijn niet meer weg te denken in de huidige gastronomie.

Bespreek :

  • 2 Engelse
  • 2 Belgische
  • 2 Franse

Wat is de ideale Tonic en de beste garnituur voor deze Gins.

 

5. Stel een kaasplateau samen bestaande uit 10 Europese kazen.

 

  

 

 6. Bij het plaats nemen vraagt de gastheer een menukaarten zonder prijs voor z’n genodigden. Deze kaarten zijn niet voorradig, hoe gaat u dit in goede banen leiden ?

 

 

 

 

 

 7. Geef herkomstland van deze waters ?

 

A

Vichy Catalane

B

Badoit

C

Chateldon

D

Finé

E

Spa barisart

F

Speyside Glenlivet

G

Pineo

H

Voss

I

Bar le Duc

J

Hildon

K

Iskilde

L

Apollinaris

M

Blk black Water

N

Icelandic

O

Chaudfontaine

P

Pedras Salgades

Q

Mont Roucous

 

8. Commentarieer de degustatie van de Belgische wijn :

“ RUFFUS Brut Sauvage”

 

 9. Hoe gaat je om met de huidige sociale media wat betreft: 

  • Tripad visor

 

 

 

10. Vandaag wordt jullie restaurant beloond met een tweede Michelin ster, wat ga je veranderen in je huidige werksituatie in je functie van MdH?

                                               ©1952-2016 • Club Prosper Montagné